Daha hızlı muayene olmak için www.mhrs.gov.tr adresinden ya da 182 numaralı telefonu arayarak randevu alabilirsiniz.  Hastanemizde Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı olarak Uzm.Dr.A.Ceren KILCI hizmet vermektedir.

Diğer İşlemler

Anket

Hastanemizin hizmetlerinden memnun musunuz ?


Evet Memnunum

Hayır Memnun DeğilimHastane Kuralları

 

Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2010/73-80 sayılı Genelgeleri gereğince genel hizmetin aksamasına meydan vermeyecek şekilde poliklinik muayenelerinde öncelik sırası alacak gruplar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

A) Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar),

B) Özürlüler (Değişik 2010/80 sayılı Genelge),

C) Hamileler,

D) 65 yaş üstü yaşlılar,

E) Yedi yaşından küçük çocuklar,

F) Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler,

Ayrıca kolluk kuvvetlerince sevk edilecek adli vakalarda; savcılık veya kolluk kuvvetince önceden sağlık kurum/kuruluşuna bildirim yapılmalı ve randevu alınmalı, bu suretle sağlık kurum/ kuruluşunda sağlık hizmeti aksatılmadan ve diğer hastalar mağdur edilmeden gerekli işlemlerin yapılması sağlanmalıdır.

HASTA REFAKAT VE ZİYARETÇİLERİNİN DİKKATİNE


* Lütfen hastane kurallarına uyunuz.
* Ziyaret saatleri dışında servis katlarına girilmesi yasaktır.
* Hasta taburcu işlemi ve Doktor ziyaretleri saat 09:30 sonra yapılacaktır.
* Hasta refakatçilerinin (zaruri haller hariç) saat 00:00 dan sonra giriş ve çıkışları yasaktır.
* İlaç mümessillerinin doktor ve poliklinik ziyaretleri yasaktır.
* Hastane kuralları gereği 13 yaş altı çocukların ziyarete çıkmaları sakıncalı ve yasaktır.


HASTA YATIŞINDA GEREKLİ İŞLEMLER


Kliniğe yatışı istenen hasta, hasta kabul işlemlerinin yapıldığı vezne birimine yönlendirilir. Hasta kabul memuru yatırılan hastaların kimlik belgeleri ve evraklarını inceler, bilgilerini kaydeder ve hasta kabul defterine işler.

Hastaya hastane kuralları, refakat işlemleri, yemek ve ziyaret saatleri, giriş çıkışlarla ilgili bilgi verilir. Hasta serviste görevli hizmetli veya hemşire eşliğinde yatacağı servise götürülür.

TABURCU EDİLİRKEN GEREKLİ İŞLEMLER


Taburcu işlemi ancak doktorun karar verebileceği ve diğer yardımcı sağlık personelinde görev dağılımıyla sonuçlandırılan bir süreçtir. Taburcu olabilmek için bazı kriterlerimiz olmalıdır.
Hastanın kendini iyi hissetmesi Fiziki muayene ve laboratuar bulgularının normal olması Uygulanmakta olan bir tedavinin ev koşullarında da idame edilebilmesidir.


PROSEDÜRÜMÜZ : Servislerimizde yatış gerekçesi kalkan yada iyileşme kriterlerine uygun görülen hastalarımızın sağlık mevzuatına uygun şekilde taburcu işlemlerinin yapılmasında uygulanacak prosedürlerimiz bulunmaktadır.
Uygulamalarımızda ilk olarak servis hekimi en az bir önceki vizitte muhtemel taburcu günü ve taburcu sonrası kontrol günü hakkında hastalarımızı bilgilendirir.

İLAÇ MUAFİYET RAPOR İŞLEMLERİ


Hastanemizde İlaç Muafiyet Raporları Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü yapılmaktadır. İlgili Hekimin muayenesi sonrasında İlaç Muafiyet Raporu verilecek hastalarımızın poliklinik koridorunda bulunan rapor biriminden gerekli işlemlerini yaptırmaları  gerekmektedir.

 

ORGAN BAĞIŞI

Kişi hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin verilmesine ORGAN BAĞIŞI denir.
2238 sayılı yasaya göre on sekiz yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarının bir bölümünü veya tamamını bağışlayabilir. Organ bağışında bulunabilmek için; organ bağışı kartını iki tanık huzurunda doldurup imzalamalıdırlar.

 

Organ Bağışı yapmak için müracaat eden kişilere;
Başhekimce görevlendirilen personel tarafından, Doku ve Organ Bağış Belgesi Kartı düzenlenerek verilir. Organ ve Doku Bağış Senedi matbu formu, iki suret olarak eksiksiz olarak doldurularak dosyalanır. Ocak ayından başlamak üzere, her üç aylık dönem bitiminde, düzenlenerek birimde dosyalanan 2 suret " Organ ve Doku Bağış Senetleri Formu " , İstatistik birimimize teslim edilir. İstatistik birimimizce bu formlar Sağlık Müdürlüğüne bir üst yazı ile gönderilir.
 

EVDE SAĞLIK HİZMETİNDEN FAYDALANMA

Başvurular, hastalar veya aile bireyleri tarafından Ek-3’deki Evde Sağlık Hizmeti Başvuru Formu ile veya müdürlük bünyesindeki koordinasyon merkezine (444 38 33) veya sağlık kurumları bünyesindeki birimlere telefon müracaatı ile sözlü olarak veya toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi veya aile hekimleri aracılığı ile yapılabilir.

Sağlık kurumlarında yatan ve taburcu aşamasında olan hastalar için ilgili klinikler tarafından birim ile gerekli koordinasyon sağlanır ve evde sağlık hizmeti alması uygun görülen hastalara verilecek hizmetin kapsamı, hizmetin hangi seviyede, ne kadar süreyle, ne şekilde ve hangi sıklıkta verilmesi gerektiği belirlenir. Ek-3’deki form ekine müdavi tabip tarafından hazırlanan epikriz ve evde sağlık hizmetinin kapsamını belirtir belge eklenir.

Hizmet birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında verilecek ise birim aracılığı ile ve ilgili tüm bilgi ve belgeleri ile birlikte koordinasyon merkezine iletilir. Koordinasyon merkezi gerekli değerlendirmeyi yaparak kayıt altına aldığı hasta için, kayıtlı olduğu aile sağlığı merkezi veya aile hekimine evde sağlık hizmetinin başlatılması için gerekli bildirimi yapar.

 

www.cerkesdh.gov.tr         Tel: 0376 766 10 24          Fax:0376 766 13 03

Cumhuriyet Mah.Reiismailyenigün Cad. No:16  18600 Çerkeş/Çankırı